Domki letniskowe Wakacje w Czechach i Slowacji

Domki letniskowe - Ogólne warunki umowy

- Menu
Szukam domku w terminu od
do
search
Szukaj w tekście Wyszukiwanie
Strona głównaOgólne warunki umowy
chaty a chalupy-cz chaty a chalupy-sk chaty a chalupy-de chaty a chalupy-en chaty a chalupy-ru
pocet - popis

Ogólne warunki umowy

Przepisy ogólne regulują wzajemne warunki umowy między Biurem Podróży Tour Trend a indywidualnymi osobami (ewent. osobami prawnymi), korzystającymi z usług, i są ustalone zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi Czeskiej Republiki,takimi jak Kodeks Cywilny, Kodeks Handlowy itp.Warunki umowy są dla zainteresowanych stron wiążące.

 1. Wstępne postanowienia

 1. Tour Trend zapewnia usługi wszystkim zainteresowanym,jedynie osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat mogą korzystać z naszych usług tylko w towarzystwie osób starszych.

 2. Umowa między klientem a Tour Trendem zostaje zawarta na podstawie pisemnego zamówienia, za które uważa się należycie wypełniona i podpisana "Rezerwacja pobytu",ewent. inny wypełniony druk zawierający wszelkie wymogi wiążącego zamówienia. Za prawne zobowiązania innych osób(współuczestników pobytu) dotyczące umowy, odpowiada osoba, która zamówienie złożyła i podpisała.


 1. Standart-wyposażenie i usługi

 1. Wszystkie objekty rekreacyjne mają następujące podstawowe wyposażenie: wodę,elektryczność,wyposażoną kuchnię z możliwością gotowania,WC i powleczenie na pościel.Wszelkie odstępstwa od opisanego powyżej standardu są umieszczone w tekście (wyposażenie) dotyczącym właściwego objektu.

 2. W ramach pobytu można korzystać z wyposażenia należącego do właścicieli: np. baseny, sauny, korty tenisowe, ewent.używać sprzętu sportowego(piłki, rowery, łódki itd.) według oferty indywidualnej.

 3. Ilość łóżek określa maksymalną liczbę osób,które mogą być zakwaterowane(łącznie z dziećmi).


 1. Długość pobytu

 1. W sezonie głównym jest możliwe wynajęcie minimalnie na okres 1 tygodnia(w sezonie sobota-sobota). Pobyt rozpoczyna się z chwilą przejęcia objektu rekreacyjnego w dzień przyjazdu między 14-18 godz., natomiast kończy ostatniego dnia pobytu do 10 godz. rano).

 2. W okresie między sezonami długość pobytu jest do uzgodnienia. W okresie między sezonami pobyty weekendowe sezonu są możliwe (rozpoczynają się w piątek, kończąc niedziela). Płatność jest przez 3 dni w niskiej cenie w sezonie (w tym przypadku, koszt / cena = dzień / noc).Długość sezon może być ustalona w drodze porozumienia pobytu.

 3. Główny sezon zimowy może być krótszy niż tygodniowy pobyt.Początek lub zakończenie powinno być zawsze w sobotę i pobyt musi wynosić co najmniej 4 noce.

 4. Pobyty począwszy obiekt przejęcia w dniu przyjazdu w 15 do 18 godzin, zakończenie jest ostatni dzień z najmu 10 godzin w góry, chyba że uzgodniono inaczej z właścicielem.


 1. Sposób rezerwacji i opłaty za pobyt

 1. W przypadku pisemnego zamówienia należy podać termin zastępczy i inny wybrany objekt,aby w sytuacji gdy dany domek jest już zarezerwowany lub właściciel rekreacyjnego objektu z ważnych przyczyn pobyt nie potwierdzi, była możliwość zmian.Na zamówieniu należy umieścić numer objektu,wybrane miejsce, termin rezerwacji i ilość osób (dorośli i dzieci do 12 lat),które będą zakwaterowane.Zamówienie należy posłać jak najszybciej na adres:

  MAREK MEITNER
  TourTrend servis
  Oskol 447
  P.O.BOX 27
  76701 Kroměříž
  Czeska Republika
  Tel./fax: +420573341112, +420573342992 i +420573334536
  e-mail: euro@tourtrend.cz

 2. Potwierdzenie rezerwacji zostanie Państwu posłane z podaniem dokładnej kwoty pieniężnej którą należy zapłacić przelewem bankowym. Kwota ta wynosi 50% z całkowitej opłaty za pobyt. Proszeni są Państwo o przesłanie opłaty na konto: Ceska Sporitelna IBAN: CZ54 0800 0000 0014 8247 4309

 3. Jeśli opłata nie zostanie uiszczona w wyznaczonym terminie,rezerwacja będzie bez powiadomienia anulowana i udostępniona innemu klientowi.

 4. Po otrzymaniu opłaty na konto bankowe naszego biura podróży,prześlemy Państwu pocztą, faxem lub e-mailem dowód zakwaterowania (Voucher), możliwość skontaktowania się z właścicielem zarezerwowanego objektu (adres, telefony i inne potrzebne informacje) oraz opis dojazdu do objektu rekreacyjnego.

 5. Dopłatę, czyli pozostałe 50% z całkowitej ceny za pobyt przekażą Państwo właścicielowi objektu po przyjeździe na miejsce. Opłata jest wyszczególniona na dowodzie rezerwacji (Voucheru), który również przedłożą Państwo właścicielowi.

 6. Rezerwacje "last minute" jest możliwe szybko załatwić telefonicznie,faxem lub e-mailem


 1. Ceny usług

 1. Ceny usług są ustalone zgodnie z Kodeksem Prawnym Czeskiej Republiki nr.526/1992 Sb na podstawie
  - atrakcyjności okolicy
  - urządzenia i wyposażenia objektu
  - warunków stawianych przez właścicieli za wynajęcie.
 2. W katalogu są podane ceny na sezony turystyczne.

 3. Cena tygodnia sylwestrowego jest dla wszystkich pobytów o 100% wyższa. W przypadku dłużej trwających wynajmu jest możliwość ustalenia ceny niższej niż cena podana w katalogu. Objekty oznaczone M mają w okresie między sezonami ustaloną cenę o 20% niższą niż w sezonie. Objekty oznaczone W można zamawiać,w okresie między sezonami na weekendy (rozpoczęcie w piątek, zakończenie w niedzielę). Opłaca się wówczas trzy dni pobytu w cenie ustalonej na okres między sezonami.

 4. W przypadku objektów z wyższym zużyciem energii elektrycznej (gazu) opłaca się faktycznie zużytą energię elektryczną (ewent. gaz na podstawie wykorzystanych godzin).

 5. Średnie koszty użytkowania energii elektrycznej wynoszą około 4-11 EUR na dzień w zimie i około 1-6 EUR na dzień w lecie (biorąc pod uwagę wielkość objektu). We wszystkich regionach rekreacyjnych wczasowicze dokonują wpłaty do Urzędu Gminnego w wysokości 0,3-0,6 EUR osoba dorosła/dzień.

 6. Właściciel objektu rekreacyjnego (tylko domki letniskowe, chaty) ma prawo wymagać przy rozpoczęciu pobytu złożenie kaucji w wysokości 100 EUR. Kaucja zostanie zwrócona w pełnej wysokości przy zakończeniu pobytu, jeśli nie zostały wyrządzone szkody na majątku.


 1. Warunki dotyczące anulowania umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy, jednak najpóźniej do 50 dni przed zarezerwowanym terminem, wyłącznie formą pisemną. Rozwiązanie umowy jest ważne z momentem doręczenia takiego dokumentu.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy po podanym niżej terminie są przestrzegane następujące warunki:

 3. a) 20% całkowitej ceny wynajmu pobierane przez właściciela rezygnacji z zamówienia 49-31 dni przed rozpoczęciem pobytu
  b) 50% całkowitej ceny wynajmu pobierane przez właściciela rezygnacji z zamówienia 30-8 dni przed rozpoczęciem pobytu
  c) 100% całkowitej ceny wynajmu pobierane przez właściciela rezygnacji z zamówienia 7-0 dni przed rozpoczęciem pobytu
 4. W obydwu przypadkach istnieje możliwość zapewnienia za siebie zastępstwa. W tym wypadku wspomniane warunki dotyczące anulowania umowy są nieważne.


 1. Reklamacje

 1. W przypadku, gdy usługi uwzględnione w cenie pobytu nie były zapewnione w pełnym zakresie, osoba wynajmująca-klient ma prawo reklamacji na miejscu pobytu.W przypadku poważnego naruszenia umowy dotyczącej warunków mieszkaniowych ze strony osoby wynajmującej (problemy z wodą, ogrzewaniem itd.), mogą Państwo skorzystać ze zniżki przy opuszczaniu objektu.

 2. Za stan techniczny i higieniczny wynajmowanego objektu odpowiada zawsze właściciel. Odpowiada również za wyposażenie objektu i świadczenie usług, które są wymienione w katalogu.


 1. Anulowanie pobytu ze strony właściciela.

Właściciel ma prawo do anulowania pobytu, jeżeli realizacja pobytu jest trudne lub zagrożone w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń, których nie można było przewidzieć, kiedy potwierdzeniu zamówienia. W tym przypadku klient otrzyma alternatywne oferty odpowiedniej wymiany z TourTrend w zakresie możliwych. W przypadku gdy klient nie jest w stanie zaakceptować alternatywne oferty, klient otrzyma od właściciela zwrotu wszystkich kwoty odnoszące się do pobytu (w tym TOURTREND prowizje), natychmiast i bez zwłoki. Jednocześnie klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia. TOURTREND nie ponosi odpowiedzialności za szkody i inne należności wynikających z odwołania klienta lub brak miejsca zamieszkania w wyniku decyzji sądu, wykonawców biur lub innych organów państwowych, które uniemożliwiają właściwe korzystanie z budynku, chyba że TOURTREND takie informacje do właściwego organu i przesłane do właściciela budynku przed służby na podstawie art I. pkt 4) niniejszej umowy. Za szkody wyrządzone w ten wynik do klienta, jest za to odpowiedzialny właściciel.


 1. Ubezpieczenie

Cena usług świadczonych przez biuro podróży nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają klienci na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, Biuro Podróży TourTrend nie ponosi odpowiedzialności. Radzimy przed odjazdem odpowiednio ubezpieczyć się.


 1. Końcowe postanowienia

 1. Powyższe warunki umowy ważne są od 01.10.2010.

 2. Klient potwierdza swym podpisem na rezerwacji pobytu,że warunki te rozumie i w pełnym zakresie je akceptuje.

 3. Biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie wprowadzone zakazy korzystania z kąpielisk, wyciągów narciarskich, restauracji itd., których z chwilą oddania katalogu do druku nie można było przewidzieć.


Właściwy wybór,przyjemny,niczym nie zakłócony pobyt i szczęśliwy powrót do domu życzy Państwu:

MAREK MEITNER
TourTrend servis
Oskol 447
P.O.BOX 27
76701 Kroměříž
Czeska Republika
Tel./fax: +420573341112, +420573342992
e-mail: euro@tourtrend.cz
numer konta: 1482474309/0800 Ceska Sporitelna, Kroměříž